Vid sidan om min verksamhet som terapeut arbetar jag även som keramiker och pedagog. I samtliga av dessa yrkesroller står skapandet i centrum och mellan dem sker en ständig korsbefruktning. Skapande processen har många likheter med terapiprocessen och den resa det är att växa som människa, ensam och i möte med andra.

Mer om Uttryckandekonst

Uttryckandekonst som metod tillämpas även inom coaching, pedagogisk arbete och handledning.

Arbetssättet har sitt ursprung i gamla kunskaper om de kreativa språkens läkande, befriande och utvecklande egenskaper. I äldre kulturer användes ritualer och konstuttryck för att gestalta och bearbeta viktiga händelser och förlopp i människans livscykel. I vårt moderna västerländska samhälle ligger tonvikten på naturvetenskap och teknik. Kunskapen om skapande processernas betydelse och användningsområden där människan står i centrum - i vårdande arbete, i socialt arbete, i utbildning - har i stor utsträckning gått förlorad. Genom arbetet med Uttryckandekonst väcks denna kunskap till liv. Läs mer om detta på utbildningsinstitutets hemsida www. expressivearts.se

Svenska Institutet för uttryckande konstterapi är medlem i och har ett nära samarbete med The International Network of Expressive Arts Therapy.


Samarbeten och projekt

Projektformen ger möjligheter att prova nya idéer och arbetssätt. Rika erfarenheter från olika typer av projekt har framför allt visat mig hur det konstnärliga skapandet kan berika mötet människor emellan. Att vara i skapandet tillsammans skapar vi-känsla och mening.
Att skapa är ett sätt att träda fram som unik människa, inför sig själv och inför andra. Det konstnärliga uttrycket blir ett personligt avtryck som berikar omvärlden. Läs mer om tidigare konstprojekt och olika slags samarbeten.
Om mig
Skapande & samtal

HemUttryckandekonst Röster OmKontakt
Karin McKeogh