- Uttryckande konstterapi var ett sätt för mig att komma bakom fasaden och få tag i mitt äkta jag. Som välutbildad framgångsrik chef, är jag van att  agera snabbt och fatta beslut. Två gånger tidigare i livet har gått i terapi. Första gången var efter en stor personligt förlust och andra gången i en kaotisk arbetssituation som ställde stora krav på mig som ledare. I både situationer var terapin effektiv och nyttigt men jag kände att min verbala förmåga förhindrade mig och terapeuten att nå det allra djupaste i mitt inre.

Många år senare utan att mår särskilt dåligt valde jag att gå i utryckande konstterapi då jag tyckte att jag hade slutat att utvecklas som person. Jag valde denna terapiform dels för att jag inte hade kommit så långt som jag hade önskat med konventionell terapi och dels för att jag längtade efter en konstnärlig sida i mig själv. Jag har ingen erfarenhet av skapande eller skrivande.

Jag blev häpen över att mina starka verbala och logiska försvar denna gång inte blev någon hinder. Teknikerna med ljud, rytm, rörelse och bild nådde direkt in i hjärtat på mig. Försvaret blev inte omkullkastat utan det kändes som man kom in via en hemlig gång. En anna väg förbi försvaret. Jag gick runt, utan att ta hänsyn till stängslet och grindarna. Väl därinne bland rädslorna, och sårbarhet fanns de djupaste insikter och styrkor. Att utvecklas, gå framåt och blir starkare skedde på en helt oväntat och fantastisk sätt.

                                                                        Lars 45 år


- Jag delar upp mitt liv i före jag gick i Uttryckandekonst terapi grupp och efter. Så mycket förändrades för mig.
Skapandet gav mig en möjlighet att komma närmare mej själv, alla olika känslor jag inte visste att jag hade. Speciellt i jobbiga situationer kommer mina bilder för mej och det gör tillvaron lättare.

                                                                       Anna 60 år

Om du är intresserad.

Karin McKeogh, Dipl. Uttryckande konstterapeut med grundläggande psykoterapikompetens

Kontakt mig gärna på telefon 070-650 00 57
karin@mckeogh.seRöster om Uttryckandekonst
"Bara med konst kan
  man uttrycka det man
  inte begriper."
                H.Tikkanen
 
  
Skapande & samtal

HemUttryckandekonst Röster OmKontakt
Karin McKeogh