För dig som

• längtar efter fördjupad självkännedom och stärkt             självkänsla.
• lider av stress, nedstämdhet, oro eller psykosomatiska
  symptom.
• behöver hjälp att ta dig igenom en livskris av något      
  slag, såsom en förlust av någon närstående.
• står vid ett vägskäl i livet.


Uttryckande konst - när orden inte räcker till

UttryckandeKonst är ett sätt att gå i dialog med sig själv, bortom orden, för att finna sin egen inneboende förmåga till helande och förändring.

Det är en psykoterapimetod som på ett varsamt och prestationsfritt sätt kombinerar samtal med andra uttrycksformer som bild, rörelse, musik och skrivande. Inga som helst förkunskaper behövs. Teknik får stå åt sidan för ett lekfullt utforskande. Skapandet i sig är läkande och  leder i kombination med samtalet, ofta till överraskande insikter som är svåra att nå på annat sätt.

Utgångspunkten är en tilltro till att det inom varje människa finns en kreativ kraft och att människan genom eget skapande och konstnärliga upplevelser kan läka själsliga sår och påverka sin egen utveckling.

Om du är intresserad

Första steget är att boka tid för ett inledande samtal. Detta är kostnadsfritt och ett tillfälle att ställa frågor, utforska vilka dina behov är och vilket upplägg som skulle passa dig bäst.

Enskild terapi

Vi möts en timme, vanligtvis en gång i veckan under en kortare eller längre period. Under de inledande samtalen gör vi en överenskommelse om antalet gånger och vad som ska stå fokus för terapin. Vilka skapande metoder som visar sig vara användbara växer fram i mötet allteftersom.

Grupp

Grupper startar kontinuerligt när det finns minst 4, max 8 deltagare som kan forma en grupp.
Vi ses varannan vecka, dagtid 9:30-12:30 eller kvällstid 18:00- 21:00, 15 gånger.

Om att gå i grupp

Att dela livserfarenhet är berikande. Även om motiven för att gå i grupp kan se olika ut så brukar deltagare snart upptäcka att erfarenheterna tangerar varandra på det känslomässiga planet och att igenkännandet i sig är stärkande.
Många svårigheter och bromsklossar i livet är knutna till kommunikation och hur vi relaterar till andra människor. Gruppen fungerar som ett samhälle i miniformat där du i ett tryggt sammanhang, med gruppens olika individer som ”speglar” kan fördjupa din självkännedom och få bekräftelse.

Välkommen att ta kontakt

Karin McKeogh, Dipl. Uttryckande konstterapeut med grundläggande psykoterapikompetens

Kontakt mig gärna på telefon 070-650 00 57 karin@mckeogh.se
Motala

En väg till helande och hållbar självutveckling
HemUttryckandekonstRöster OmKontakt
Karin McKeogh
Skapande & samtal